CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Muadat.top là một website cá nhân, được xây dựng nhằm quảng cáo thông tin bất động tin bất động sản đất nền, căn hộ, nhà phố đến khách hàng có nhu câu mua nhà, mua đất hoặc thuê nhà.
Tên chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Hiệp.
 Chính sách bảo mật này sẽ trình bày cách tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cách thức các bạn thông báo cho tôi trong trường hợp bạn muốn hạn chế sử dụng thông tin đó.Tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân của các bạn đều được bảo mật.

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Tôi sử dụng thông  tin cá nhân của bạn chỉ duy nhất với mục đích cung cấp thêm cho bạn các thông tin liên quan đến bất động sản, giới thiệu thông tin về bất động sản mà tôi nghĩ có thể bạn sẽ quan tâm.

2.THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

. Các loại thông tin tôi thu thập gồm: tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email.

3. THỜI GIAN LƯU GIỮ THÔNG TIN

Tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin đó vẫn còn theo Quy chế này.

4. NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Vì đây là trang website cá nhân nên chỉ có tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với các bạn.

5.TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO ?

Tôi coi việc bảo một các thông tin cá nhân của khách hàng là một nhiệm vụ quan trọng. Không bán, sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích thương mại đối với các cá nhân hay tổ chức khác. Tôi sẽ không chia sẽ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà tôi thu thập được từ các bạn với bên thứ 3.
Nếu bạn đồng ý, khi thực hiện giao dịch mua bán hoặc cho thuê bất động sản, tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn tới bên còn lại để tạo điều kiện cho giao dịch diễn ra thuận lợi.

Tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

    • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản.
    • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
    • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

Tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

 

6. CHẤP THUẬN

Bằng cách gửi các thông tin của mình, các bạn đã chấp thuận với tôi về cách sử dụng những thông tin đó như quy định trong chính sách bảo mật. Nếu có thay đổi các chính sách bảo mật, tôi sẽ thông báo những thay đổi đó trên trang này, và có thể có những thông báo trên các trang khác của website, để bất kể lúc nào cũng có thể giúp cho các bạn nằm rõ vi tháng tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ gửi email tham khảo đến bạn để bạn có thể nam rõ những thay đổi có khả năng xảy ra, nhờ đó các bạn có thế sửa đổi hoặc cập nhật việc cho phép sử dụng các thông tin của bạn. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.

7. RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nếu bạn không muốn tôi sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn nữa vui lòng liên hệ số điện thoại: 0943020322 hoặc gửi thư về email: huuhiepnhadat@gmail.com.
Địa chỉ: 32 D5 P.25 Bình Thanh, TP.HCM

8.CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:
Nguyễn Hữu Hiệp,
Địa chỉ : 32 D5 phường 25 Bình Thạnh. Tp.HCM
Hoặc gọi điện thoại đến số: 0943020322.

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của bạn thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.